Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е !!! Във връзка с изпълнение на проект: „Инженерно геоложки проучвания геодезически изследвания и съставяне на технически проект за геозащитни съоръжения в гр. Брацигово, смесени системи за поройни води – Дере1“, пътя от ...

 

18-09-2015

С Ъ О Б Щ Е Н И Е !!!

Във връзка с изпълнение на проект: „Инженерно геоложки проучвания геодезически изследвания и съставяне на технически проект за геозащитни съоръжения в гр. Брацигово, смесени системи за поройни води - Дере1", пътя от гр. Брацигово до с. Розово и с. Равногор ще бъде затворен на 23.09.2015 от 10:00ч до 12:00ч, поради извършване на възстановително - ремонтни работи!!!

ПО ПЪТЯ ЩЕ БЪДАТ ДОПУСКАНИ САМО МПС-ТА СЪС СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ НА ДВИЖЕНИЕ!

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик