Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ –ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ -2015год.

 

18-08-2015

Изтегли:

О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ –ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ -2015год.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик