Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Протоколи на проведени заседания на Комисия по §16 т.2 от ПРЗ на ЗИД на Закона за гражданската регистрация

 

14-08-2015

Изтегли:

Протокол пар.16 от 10.08.2015г.

Протокол пар.16 от 14.08.2015г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик