Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Отменя се вторият етап за прием на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти по проект "Нови възможности за грижа"

 

17-06-2015

Съгласно Договор за БФП по Проект "Нови възможности за грижа" беше предвиден втори етап за прием на документи от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти през месец юни 2015 г.

На основание писмо  № 36.05.653 от 17.06.2015 г. от Ръководителя на проекта  Община Брацигово уведомява, че в рамките на проекта няма да се обявява втори етап за прием на заявления, поради осигурения вече значителен брой чакащи в листите на кандидат-потребителите и кандидатите за лични асистенти.

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик