Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Община Брацигово се присъедини към инициативата „Конвент на кметовете“ в рамките на проект “50000 and 1 SEAPs”

 

13-03-2015

На 29.01.2015 г. Общински съвет-Брацигово взе единодушно решение за присъединяване на общината към Конвента на кметовете. С този свой акт Общината поема доброволен ангажимент да постигне целите в областта на околната среда и енергията на ЕС чрез намаляване емисиите на въглероден диоксид (CO2) с най-малко 20% до 2020 г. За изпълнение на тези цели община Брацигово стартира разработването на план за действие за устойчиво енергийно развитие и инициира дейности, свързани с енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници в публичния и частния сектор.
Община Брацигово е една от петте български общини, които в рамките на проект „50000 and 1 SEAPs" ще интегрират ПДУЕ със системи за управление на енергията в
съответствие с ISO 50001.
Брацигово се намира в област Пазарджик и попада в Западнородопската област на Осоговско-Родопската зона. Общината заема площ от 221 кв. км. и наброява население от 9648 души. Граничи с общините Кричим, Пещера и Батак. Община Брацигово е приела общински план за развитие до 2020 г., актуализиран план за енергийна ефективност и програма за възобновяеми енергийни източници.

 http://www.50001seaps.eu/media/news/

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик