Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ОбС Брацигово определи списъците на ливадите за индивидуално ползване на територията на Община Брацигово

 

27-02-2015
В Държавен вестник Бр. 14 от 20.02.2015 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, касаещ процедурите за предоставяне на пасища, мери и ливади. В съответствие с приетия Закон за изменение и допълнение на закона, днес общинския съвет взе решение за размера и местоположението на мерите и пасищата за индивидуално ползване.

 

Изтегли:

Списък на естествените ливади за индивидуално ползване с.Жребичко

Списък на естествените ливади за индивидуално ползване с.Бяга

Списък на естествените ливади за индивидуално ползване с.Исперихово

Списък на естествените ливади за индивидуално ползване с.Козарско

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик