Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Поставихме началото на изпълнението на проект „Реконструкция на път гр. Брацигово - с. Капитан Димитриево, реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с. Равногор и реконструкция на водопроводи от подземни каптажи"

 

13-02-2015
Точно в 13.30 часа на 12.02.2015 г.първа символична копка в село Равногор даде началото на изпълнението на Проект „Реконструкция на път гр. Брацигово - с. Капитан Димитриево, реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с. Равногор и реконструкция на водопроводи от подземни каптажи - „Замарница", „Попски извор", „Бойков извор", „Розовски вриз" и „Чобаново" до РШ Розово, община Брацигово, област Пазарджик". Проектът е на стойност 5 178 786,00 лева, финансиран по Програмата за развитие на селските райони. Строителните дейности са поверени на фирма"Тракия РМ"ЕООД гр.Пловдив, след спечелена обществена поръчка. Проектът предвижда ремонт на близо 3 километрова отсечка на пътя гр.Брацигово - село Капитан Димитриево. Платното ще бъде подновено с 4 сантиметрово покритие от асвалтобетон. За отвеждането на повърхностите води предстои почистване на затлачените окопи и водостоци на шосето. В село Равногор етернитовите и стоманени тръби ще бъдат подменени с 18 хил.592 метра полиетиленови тръби. Ще бъдат подновени и водопроводите на подземните каптажи „Замарница", „Попски извор", „Бойков извор", „Розовски вриз" и „Чобаново" до РШ Розово. По трасетата на водопроводите са предвидени шахти с висок отскок и въздушник. Срокът за изпълнение на проекта е 180 календарни дни. Събитието уважиха заместник-председателят на Народното събрание Янаки Стоилов, народния представител Десислава Костадинова, областния управител на област Пазарджик Трендафил Величков, общински съветници, кметове на кметства от община Брацигово и представители на бизнеса.

 

Изтегли:

Снимки от събитието 1

Снимки от събитието 2

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик