Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Удължиха срока за изразходване на средствата по програма "Оптимизация на училищната мрежа"

 

15-10-2012

 Удължен е срокът на изразходване на предоставените средства по програмата "Оптимизация на училищната мрежа" през 2009 г., 2010 г., 2011 г. Бенефициентите по националната програма сред които е и Община Брацигово ще могат да усвоят отпуснатите пари до края на 2012 г.

Решение 780 на Министерски съвет

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик