Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ЧЕСТИТ ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА

 

12-10-2012
 

Скъпи съграждани,

Уважаеми дами и господа,

Колеги,
Преди 14 години една дата, символ на стремлението на българите, намери своето специално място в най-новия ни празничен календар - през 1998 г. по инициатива на Националното сдружение на общините в България 12-ти октомври бе определен за Ден на българската община.

Корените на този ден ни връщат към далечната 1882 г., когато у нас е публикуван първият Закон за общините и градското управление.

Дълбокият смисъл на идеята за общинско местно самоуправление е заложена още в първата ни демократична Конституция - Търновската от 1879 г. В новата ни Конституция от 1991 г. пък е записано, че „Република България е единна държава с местно самоуправление", а общината е опредена като „основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление".

Идеята за структурирането на българската държава в общини, по силата на Закон се разгръща преди 120 години и в нашата община. Предците ни - ръководители на града и населените места, хората на община Брацигово ни оставиха наследство, за което днес ние сме длъжни да бъдем достойни.

В своята история града ни има много дати и събития, които са играели  решителна роля в неговото по-нататъшно развитие. Едно такова забележително събитие е 120-ата годишнината от обявяването на Брацигово за град и провъзгласяването на Брациговска селска община за градска и 35 години от обособяването на самостоятелна селищна система.

След несправедливия Берлински конгрес България е разпокъсана и Брацигово остава в пределите на Източна Румелия с център Пловдив.Независимо от политическото си статукво  в селището е избран през 1878 г първия свободен кмет Данаил Юруков.- учител, просветен деятел,общественик, народен представител в първото Областно събрание на източна Румелия,заместник председател на Окръжната постоянна комисия в Пазарджик, депутат в І, V, VІ и ІХ  обикновено народно събрание.

Прогресивното население на града ни  е знаело предимствата на градските общини и през 1880 година прави прошение до Областното събрание в Пловдив и префекта в Пазарджик за признаване на Брацигово за град. Молбите остават без отговор, тъй като по онова време правителството и официалните власти не са долюбвали  селището.

Минават цели 10 години. Съединението на България е факт, но брациговци не тържествуват, защото по думите на Юруков „ те предчувстват и не предвиждат нищо добро за България... и го нарекоха „лудото съединение".

Тези събития тревожат непокорно Брацигово и когато праз септември 1886 г. са насрочени избори за Велико народно събрание, което трябва да избере новия княз, брациговци не дават нито един глас. Първите 1-2 години от управлението на Стамболов са неблагоприятни за русофилско Брацигово.но през 1891 година Брациговския селски общински съвет отново предявява искане за градска община.

Подбудите на тогавашните доаени Данаил и Петър Юрукови и на всички общински съветници са подтикнати  и от  въвеждането на даждието „ОТКРОА" /т.е.данък върху приходите, оборотите, пасищата и др./

Налагането на този данък е трябвало да донесе на Брацигово и околните селища приход от 10 000 лева годишно, които да се ползват за поддръжката на училището, на  осветлението по улиците, почистване на същите, поддръжка на нощни пазачи  и др.

Още повече, че населението вече е наброявало над 3 500 жители.

И така на 25.ХІ.1891 г. брациговското общинско селско управление изпраща до окръжната постоянна комисия в Пазарджик искане за преминаване на общината в градска.Писмото е подписано от тогавашния кмет - Васил Кабов и членовете на общинския съвет - Д..Янков,Христо Партъчев, Никола Кънев, Димитър Кънчев, Д..Мърваков, Иван Атанасов, Атанас Ликоманов.

Окръжната постоянна комисия издава от своя страна Постановление №582 от 26.ХІ.1891 г., с което ходатайствала пред народното събрание, щото брациговската селска община да се преименува в градска.

Народното събрание в заседанието си от 26.ХІ.1892 г. с протокол №18 взема решение за  преобръщане на брациговската селска община в градска.

Решението на  шестото народното събрание  по-късно е утвърдено с Указ №667 от 15.ХІІ.1892 г. и обнародван в държавен вестник бр.16. от 22.І.1893 г.

Новината  възрадва населението..Брациговци тържествуват, ентусиазмът е велик, а задоволството общо." пише в телеграмата до председателя на народното събрание тогавашния кмет Васил Кабов.

Следват много и бурни години.През 1977 година Брацигово е отделено от община Пещера и обявено за център на самостоятелна селищна система с указ № 77 на МС от 05.12. в състава на която влизат и населените места - Бяга, Козарско, Исперихово, Розово, Равногор и Жребичко.

Да си следовник на този хъс и ентусиазъм - в днешно време е висока отговорност и истинска смелост. Без съмнение съграденото от нашите предшественици ще остане вечно - като неподражаем пример за поколения напред. Но в материален и практически смисъл то не може да остане вечно, ако не се надгражда, ако не се осъвременява и модернизира.                   

Изисква го времето, изисква го новият стандарт на живот.             

Изисква го Европейската харта за местно самоуправление.

Това трябва да направим ние, днешните хора на община Брацигово.

Силно местно самоуправление днес означава две неща: силна местна власт и силно участие на гражданите в нея. Това не са просто думи. Не е нито изтъркан лозунг, нито добре позната предизборна лексика.

Защото силна местна власт със силно гражданско участие не се постига само с говорене и пожелания за гордост и самочувствие, а с много, много работа. При това - такава работа, която да гарантира не козметична, а генерална промяна.   

Знам, че понякога мащабните начинания плашат и пораждат недоверие. Разбира се, че ще е трудно, разбира се, че ще трябват пари.                                                                                                           

Етимологията на думата „община"  идва от „общ", от „общност". Това е свещена дума, само когато е изпълнена със съдържание.                       

Точно в Деня на българската община нека си пожелаем: общи стремежи, общи усилия и общо удовлетворение от общата ни работа.                                                                                                                      

Нека това да е волята на нашата общност, на нашето заедно, благодарение на което ще бъдем радостни и щастливи, че живеем в един прекрасен край на България!  

И - от сърце - честит Ден на българската община!

ВАСИЛ ГЮЛЕМЕТОВ

Кмет на община Брацигово

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик