Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Маркетингово проучване във връзка с подготвяне на проект „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II

 

22-08-2012
Община Брацигово подготвя проект за кандидатстване по схема за предоставяне на БФП BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II" по ОП „Регионално развитие 2007 - 2013 г." съвместно с общините Девин, Борино и Доспат.
В тази връзка Ви молим да помогнете за извършване на маркетинговите проучвания като попълните приложената анкетна карта. По този начин ще допринесете за устойчивото икономическо развитие на общината и подобряване на качеството на живот.
Община Брацигово гарантира, че самоличността на отговорилия, данните за контакт, всякаква търговска информация и конкретните отговори ще бъдат третирани конфиденциално от Екипа, разработващ проекта и само обобщените резултати ще бъдат представени в проучването като част от анализа и база за изготвяне на последващи препоръки, мерки и конкретен план за действие в сферата на туризма.
Попълнените анкетни, моля да изпращате на адрес kmet@bratsigovo.bg

Благодарим на отзовалите се!

АНКЕТНА КАРТА ЗА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ
АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА
АНКЕТНА КАРТА ЗА ТУРИСТИ / QUESTIONNAIRE FOR TOURISTS

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик