Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Започна организацията на честванията, посветени на 120-та годишнина от обявяването на Брацигово за град

 

03-08-2012
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
ДРАГИ ПРИЯТЕЛИ МИЛЕЕЩИ ЗА БРАЦИГОВО,

През декември 2012 година градът ни навършва 120 години.
За организиране на честванията посветени на 120-та годишнина от издаването на Решението на VІ-то Народно събрание на България, утвърдено с Указ № 667 от 15.ХІІ.1892 г. и обнародван в Държавен вестник бр.16. от 22.І.1893 г., с което се обявява Брацигово за град и 35-та годишнина от издаването на указ № 77 на МС от 05.12.1977г. за създаването на селищна система Брацигово е нужен солиден финансов ресурс. Община Брацигово прави всичко възможно да осигури нормални условия за подготовката и провеждането на юбилейния празник, но без финансовата помощ на спомоществоватeлите ще бъдем затруднени.
Не желаем да влияем на размера, с който бихте могли да ни подпомогнете, но ще ви бъдем признателни за подкрепата и разбирането.

Плащането може да стане по банков път или в брой на касата на общината.


Дарителската сметка на Община Брацигово е :

Общинска Банка АД гр. Пещера

IBAN: BG 98 SOMB 91308430490044
BIC: SOMBBGSF
КОД 445100

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик