Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Oт началото на месец август 2021г. „Общинска банка" АД преустановява дейността на своя клон в град Брацигово

 

12-07-2021

Скъпи съграждани,

Във връзка с обстоятелството, че от началото на месец август 2021г. „Общинска банка" АД преустановява дейността на своя клон в град Брацигово, Общинска администрация Брацигово Ви уведомява, че се полагат съществени усилия в стремежа да бъде осигурен достъп на жителите на Общината до банкови услуги, предоставяни в банков клон на територията на град Брацигово.

В тази връзка са предприети конкретни действия, изразяващи се в осъществяване на кореспонденция с по-голямата част от банките в България, като същите са поканени на разговори с цел намиране на решение на създалата се ситуация.

Също така е изпратено писмо с молба за оказване на съдействие до Асоциация на банките в България.

Ще продължим да полагаме усилия за да бъде намерено решение, което да е в интерес на населението на Община Брацигово.

 

С УВАЖЕНИЕ,

НАДЕЖДА КАЗАКОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик