Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Община Брацигово, Фондация "Фонд за превенция на престъпността – ИГА" и Основно училище „Христо Ботев“, село Исперихово Ви канят на КЛУБЕН КОНЦЕРТ по интереси

 

15-06-2021

 

П О К А Н А

 

Община Брацигово,

Фондация "Фонд за превенция на престъпността - ИГА" и Основно училище „Христо Ботев", село Исперихово

Ви канят на

 

КЛУБЕН КОНЦЕРТ по интереси

 

Концертите са създадени и организирани по Проект "Пилотен модел за социално-икономическа и образователна  интеграция на уязвими групи в Община Брацигово", Договор BG05M9OP001-2.018-0030-2014BG05M2OP001, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, които ще се проведат:

 

*    на 17-ти юни концерт на НУ „В. Петлешков" град Брацигово в читалище „В. Петлешков" - Брацигово от 10:00 часа;

 

*    на 25-ти юни концерт на ОУ "Христо Ботев" село Исперихово в читалище „Св. Св. Кирил и Методий", село Исперихово от 12:00 часа.

 

 

 

 

Очакваме жители и гости на община Брацигово да се насладят на уменията и изкуството на нашите деца.

 

 

ВХОД СВОБОДЕН!

 

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик