Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ ЖИВОТНОВЪДИ!

 

25-02-2021

Община Брацигово обявява прием на документи от 01.03.2021г. до 10.03.2021г. за разпределение на мери, пасища и ливади от общински поземлен фонд (ОПФ) за стопанската 2021 - 2022г. между правоимащите животновъди, с регистрирани селскостопански животни и животновъдни обекти в съответното землище на територията на Общината, съгласно чл.37и, ал.5 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи.

     Документи се приемат до 17.00 часа на 10.03.2021г., като се подават лично на фронт-офиса в община Брацигово, по пощата на адрес: град Брацигово, ул. „Атанас Кабов" № 6А, п.к.4579 или на електронна поща kmet@bratsigovo.bg  и се регистрират в общинска администрация, както следва:

1.      Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал1 от ППЗСПЗЗ  /по образец/;

2.      Приложение 1 /по образец/;

3.      Приложение 2 /по образец/.

 

Формулярите по образец са на разположение на официалната интернет страница на Община Брацигово, както и на фронт - офиса в сградата на общинска администрация.

 

За повече информация:

Тел: 03552/20-65 /вътр.115/

Ангелина Калинова - младши експерт „Земеделие, гори и води"

Документите ще намерите в прикаченият файл. 

Изтегли:

Документи по образец

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик