Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Предстоящите през месец януари 2021г. обществени обсъждания на проекти на нормативни актове, правила, програми и други в условията на извънредната епидемична обстановка

 

11-01-2021

 

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО,

 

           Във връзка с предстоящите през месец януари 2021г. обществени обсъждания на проекти на нормативни актове, правила, програми и други в условията на извънредната епидемична обстановка, в която се намираме, Ви уведомяваме, че обществените обсъждания, които са насрочени в заседателната зала на Младежки дом, град  Брацигово, улица „Христо Смирненски"  № 1 ще се провеждат при спазване на всички предписани от здравните власти противоепидемични мерки, включващи:

-         Носене на предпазни маски, покриващи носа и устата от всички присъстващи;

-         Спазване на дистанция между отделните лица;

-         Редовно проветряване на помещенията;

-         Дезинфекция на повърхностите;

-         Осигуряване на дезинфекциращи препарати;

-         Измерване на температурата на влизащите;

           При наличие на голям брой граждани, желаещи да присъстват ще бъде създавана съответната организация с цел недопускане на струпване на множество лица.

         Община Брацигово ще предприеме необходимите действия, за да създаде организация и да предпази гражданите и служителите на Общината.

Благодарим за разбирането!

 

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик