Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Общинска администрация апелира за активност в използването на внедрените от държавната администрация механизми за електронна комуникация

 

05-11-2020

Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване) е предназначена за водене  на кореспонденция по електронен път (подаване на жалби, сигнали, искания и др.), без необходимост от физическо присъствие в деловодството на нашата администрация. Използването на Системата изисква регистрация и наличието на валиден електронен подпис или ПИК на НОИ. Комуникацията чрез Системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща. Системата за е-връчване се поддържа и администрира чрез Държавна агенция „Електронно управление", достъпна на https://edelivery.egov.bg/, където са публикувани указания за използването й от физически и юридически лица. Община Брацигово е присъединена към Системата за е-връчване, което позволява своевременно получаване и обработване на електронни документи от заявителите. Заплащането ще става по сметките  на общината.

 pz-topnews.bg

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик