Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Топлият обяд по Целевата програма е обезпечен до края на годината

 

02-11-2020

Топлият обяд по Целевата програма е обезпечен до края на годината

Със Заповед на министъра на труда и социалната политика се удължава до 31 декември 2020 г. действието на Целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020 г.", реализираща се от Агенцията за социално подпомагане.

- Общините, които изпълняват договори по Целевата програма е необходимо да депозират до 30 октомври в деловодната система на АСП или на електронна поща: ok@asp.government.bg писмо с искане за удължаване на договорите си придружено от формуляр за кандидатстване с променен брой дни и финансов ресурс за изпълнение на дейността по топлия обяд.

На база исканията на общините, във възможно най-кратки срокове ще бъдат изготвени допълнителни споразумения за удължаване на проектите им. Регионалните координатори на АСП ще се свържат с общините при необходимост от допълнителна информация.

- Общините, чиито договори по Целевата програма са приключили, но желаят да предоставят топъл обяд, следва да кандидатстват в периода 26 октомври- 30 октомври 2020 г. Формуляр за кандидатстване се депозира в деловодната система на АСП или на електронна поща: ok@asp.government.bg

- Общините, които имат сключени споразумения за осигуряването на топъл обяд със средства от предоставено дарение и желаят да продължат услугата, отново следва да кандидатстват в периода 26 октомври- 30 октомври 2020 г.

Допълнителна информация по удължаването на програмата може да се получи от екипа на АСП на телефон: 02/ 8119 694.

АСП ще предприеме действия по отпускането на допълнителни оборотни средства под формата на авансово плащане към общините, с които ще сключи споразумения за удължаването на договорите им. Авансът ще е в размер на договорената финансова помощ за месеците ноември и декември. Получаването на тези авансови средства няма да изисква подаването на заявки за плащания от страна на общините.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик