Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

„Поклон, Будители народни! Благодарим, благодарим! Чрез вас пречистени, свободни нов свят ще сътворим!“

 

30-10-2020

„Поклон, Будители народни!

Благодарим, благодарим!

Чрез вас пречистени, свободни

нов свят ще сътворим!"

Миналото изобилства от цяла плеяда духовници, неуморими книжовници, общественици и борци за свобода. Много от училищата в родината ни носят техните имена. Историята е съхранила спомените за достойните хора, живели, работили и завършили земния си път не за лични и материални блага, а в името на своята Родина. И тук е време да възкликнем: "Възхвала, поклон!" и с умиление да погледнем назад - към първоизточника на нашето духовно богатство.

За първи път празникът се чества през 1909 г. в Пловдив. През 1922 г. Стоян Омарчевски, министър на народното просвещение на България, внася предложение в Министерския съвет за определянето на 1 ноември за Ден на българските народни будители. От 1 ноември 1923 г. с указ на цар Борис III е обявен за общонационален празник в памет на заслужилите българи. От 1922 до 1945 г. е общонационален празник. От 1945 г. празникът е отменен и след дълго прекъсване, със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36-то Народно събрание, на 28 октомври 1992 г., се възобновява традицията на празника.

Денят на будителите е празник, който изразява необходимостта на вече освободена България да почете паметта на великите си възрожденци, да припомни делата и приноса им и да съгради облика на героите. По-силна от всякога е нуждата на народа ни от митологизиране и героизиране на духовните водители - за да не забравят българите стожерите на националността ни.

И сега в началото на 21 век често може да чуем въпроса „Кои са народните будители на днешния ден?".

Независимо как ще си отговорим на него, нека помним миналото си и не забравяме онези, за които думата идеал е значела нещо, а Родината е била голямата любов и смисъла на живота.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик