Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

1-и октомври е Международен ден на възрастните хора

 

30-09-2020

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 1-и октомври е Международен ден на възрастните хора и на него всички ние отдаваме почитта си към представителите от третата възраст и приноса им към обществото. Датата е официално определена на 14 декември 1990 г. с решение на Общото събрание на ООН

 Времето, в което живеем, налага необходимостта да обръщаме все по-голямо внимание на възрастните хора между нас. През 2017 г. е изчислено, че в света има около 962 милиона души на възраст над 60 години, обхващащи 13% от световното население. Според изчисленията около 2050, 2 милиарда души (над 20% от световното население) са на 60 или повече години. Населението в България масово застарява, раждаемостта намалява, а селата се обезлюдяват. По данни на „Евростат", броят на възрастните хора у нас е 4,7%. За сравнение, през 2006г. те са били едва 3,4 на сто.

Община Брацигово не е изключение от общата тенденция. Икономическата криза, ниският прираст на населението, желанието на младите хора да търсят реализация в чужбина водят до постоянна тенденция на застаряване на обществото ни. Все повече са населените места, в които има само възрастни хора. Така, едно от най-големите препятствия, пред което хората от третата възраст са принудени да се изправят, се оказва самотата. Невъзможността, поради конкретно заболяване или недостатъчни доходи, да навестиш приятел или да отвориш дома си за такъв, липсата на човек, с когото да разговаряш и споделяш, са чест техен спътник. Старостта е естествена част от живота на всеки един човек. Имайки предвид това, се изисква да се обърне по-голямо внимание на конкретните нужди и предизвикателства, пред които са изправени хората от третата възраст. Всяко човешко същество желае любов и обич, а по-възрастните хора не правят изключение. За един възрастен човек са от изключителна важност домашният уют и медицинската грижа. Но той има нужда и от добра дума, от любов, от нечия история, от искрена усмивка. Възрастният човек е като детето - той вижда със сърцето си, усеща с душата си и се радва на малките неща. Пътят, който е изминал досега е нашият житейски урок. Неговата лична история е историята на нашето съзряване. На всички баби и дядовци ние трябва да отдадем необходимото уважение, любов и грижа.

Нека на този ден, в който всички хора по света отдават почит към хората от третата възраст, всеки да направи нещо за поне един възрастен човек - да му помогне да пресече улицата, да напазарува или просто да поговори с него. Нека да изразим уважението и обичта си към възрастните хора, да им покажем, че не сме безразлични към тях, да им дарим усмивка!

А от името на  ръководството  на община Брацигово, твърдо заявявам, че ще продължаваме с провеждането на социална политика, която да е отворена за потребностите на възрастните хора и те да бъдат винаги пълноценна част от нашето малко общество.

 

 НАДЕЖДА КАЗАКОВА

Кмет на община Брацигово;

 

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик