Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Отворено писмо относно: Публикация на интернет страницата на вестник „Марица“

 

30-09-2020

ДО

Г-Н РУСИ ЯНЕВ

УПРАВИТЕЛ НА „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА МАРИЦА"  ЕООД

 

Г-Н РУСИ ЧЕРНЕВ

ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА ВЕСТНИК „МАРИЦА"

ГР. ПЛОВДИВ, БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ" №27А

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

ОТ

НАДЕЖДА КАЗАКОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

Относно: Публикация на интернет страницата на вестник „Марица" -www.marica.bg  от 28.09.2020г. със заглавие   „Депо за строителни отпадъци искат да правят край Брацигово" и публикация във вестник „Марица" от 29.09.2020г., година XXIX, брой 226 (9340) със заглавие „Инвеститор предлага: Депо за строителни отпадъци край Брацигово"        

 

Уважаеми господа,

като кмет на община Брацигово останах безкрайно изненадана от публикация от 28.09.2020г., поместена на интернет страницата на вестник „Марица" , налична на следния линк: https://www.marica.bg/region/pazardjik/depo-za-stroitelni-otpadaci-iskat-da-pravqt-kray-bracigovo?fbclid=IwAR1e3wSnjTxu9l1Z8hyT8SwQL9FBZcX7WOMumbA5xBHHaePaN8bZ4rGClSU със заглавие „Депо за строителни отпадъци искат да правят край Брацигово."

Ден по-късно във вестник „Марица" от 29.09.2020г., на страница №9 бе поместена  публикация  със заглавие „Инвеститор предлага: Депо за строителни отпадъци край Брацигово".

И в двата горепосочени материала се излагат твърдения за намерение на фирма „Персенк Инвест" ООД за изграждане на депо за строителни отпадъци „край Брацигово", като се твърди, цитирам: „Ако процедурите преминат успешно, там ще се събират отпадъци от строителството от 17 общини в Пловдивска област и всички 12 в Пазарджишка"

Заявявам, че от страна на цитираната фирма, или от друга не е декларирано намерение за изграждане на депо за каквито и да е отпадъци на територията на община Брацигово. В Уведомление за инвестиционно предложение от фирмата до Министъра на околната среда и водите, към което дори е посочена препратка в публикацията на интернет страницата на вестник „Марица" в точка 4. Местоположение  е записано следното: „ще се осъществява в границите на строителни обекти, разположени на територията на следните общини........... "

Никъде в инвестиционното предложение не се говори за изграждане на депо за строителни отпадъци край Брацигово.

Недоумявам от къде авторът или авторите на статиите (не е посочено поименно чие е авторството на статиите) е направил извода, че ще има депо за строителни отпадъци конкретно край Брацигово.

За нас е основен приоритет опазването на околната среда на територията на прекрасната ни община и развитието й като място, съхранило чистотата на въздуха, водите и почвата. Ето защо смятам за недопустимо публикуването от страна на безспорно авторитетна и уважавана медия като вестник „Марица" на непроверени материали, излагащи твърдения, които не показват на обществеността обективна информация.

С оглед на горепосоченото Ви моля своевременно да публикувате на страниците на вестник „Марица" и на интернет страницата на вестника опровержение на статиите, които съдържат некоректна информация, касаеща населението на община Брацигово, и които навеждат читателите на медията Ви към погрешна представа за предмета на цитираното инвестиционно намерение.

 

С уважение:

Надежда Казакова

Кмет на община Брацигово

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик