Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение Общинска служба „ ЗЕМЕДЕЛИЕ" ПЕЩЕРА - офис Пещера

 

10-08-2020

Съобщение

Общинска служба „ ЗЕМЕДЕЛИЕ"
ПЕЩЕРА - офис Пещера

Комисия по чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ

Ви СЪОБЩАВА

че заседание на комисията за разглеждане и изготвяне на предварителни регистри, регистри по чл. 72, ал.2 от ППЗСПЗЗ. Баланс по масиви.Баланс по масиви и ползватели.

Карта на масивите.

землище

дата

час

Място за провеждане

на заседанието

Исперихово

19.08.

2020г.

11:00

ОСЗЕМЕДЕЛИЕ-ПЕЩЕРА

ОФИС- ПЕЩЕРА

Козарско

19.08.

2020г

11:30

ОСЗЕМЕДЕЛИЕ-ПЕЩЕРА

ОФИС- ПЕЩЕРА

Бяга

19.08.

2020г

10:30

ОСЗЕМЕДЕЛИЕ-ПЕЩЕРА

ОФИС- ПЕЩЕРА

Равногор.

19.08.

2020г

15:00

ОСЗЕМЕДЕЛИЕ-ПЕЩЕРА

ОФИС-ПЕЩЕРА

 

Всички ползватели, подали заявления за участие в масиви за ползване за стопанската 2020 /2021 година, ЗАДЪЛЖИНЕЛНО да се явят на заседанието на комисията

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик