Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Процедура за наемане под наем на маломерни имоти от общински поземлен фонд за отдаване под наем за срок от 1/една/ стопанска година 2020-2021 без търг или конкурс на основание чл.24а, ал.7 от ЗСПЗЗ

 

10-07-2020
Файловете могат да бъдат изтеглени от долните линкове!

Изтегли:

Решение

Заповед

Заявление

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик