Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Важно съобщение от отдел „Местни данъци и такси по чл.32 ал.4 от ДОПК

 

13-04-2020

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК

 

Ако намерите името си в това съобщение, трябва незабавно да посетите отдел „Местни данъци и такси" на община Брацигово. Администрацията на Община Брацигово е подготвила това съобщение,за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване чрез прилагане към досието Ви.

Съобщенията се поставят на видно място в сградата на общинска администрация Брацигово и се публикуват в интернет страницата на община Брацигово.Ако в 14 дневен срок от поставянето на съобщението не се явите, то

на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, АУЗД ще се смята за редовно връчен и ще бъде приложен към досието Ви.

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 - дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел "Местни Приходи" при Община Брацигово, ул. "Атанас Кабов" № 6А, за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУЗД6303000337-1/28.02..2020г

НАЙДЕН МИХАЙЛОВ ГУНЧЕВ

Гр.Брацигово,ул.Петър Фикин №1

 **********

МПС,ДНИ и ТБО

2.

АУЗД6303000336-1/28.02.2020г.

МАРИН ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ

Гр.Брацигово,ул.Георги Пейкин  №6

**********

МПС

3.

АУЗД6303000335-1/28.02.2020г.

ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ ЦИРКОВ

Гр.Брацигово,ул.Георги Пейкин  №12

*********

ДНИ и ТБО,МПС

 

 

 

 

 

 

4. 

АУЗД6303000332-1/28.02.2020г.

БОЙКА КОЛЕВА КЪНЕВА

Гр.Брацигово,ул.Лев Желязков  №4

 **********

МПС

 

Орган по приходите:

Милица Георгиева-Петкова-Мл.Експ."Местни приходи"

Дата на поставяне на съобщението:13.04.2020г.

Дата на сваляне на съобщението:27.04.2020г.

 


 

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик