Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

8 АПРИЛ - ДЕН НА РОМСКОТО ПРОБУЖДАНЕ

 

08-04-2020

8 АПРИЛ  -  ДЕН НА РОМСКОТО ПРОБУЖДАНЕ

На този ден ромите по цял свят отдават почит към своите жертви през Втората световна война.

Обявен е като ден на ромите през 1990 г., по време на 4-тия Световен ромски конгрес на Международната организация "Романо юнион", в чест на първата значима международна среща на представители на ромския етнос - Първият Ромски конгрес, проведен на 8 април 1971 г. в Лондон.

През 1992 година ООН и Европейският съюз, по предложение на Международната организация "Романо юнион", обявяват 8 април за Международен ден на ромите.

На конгреса са приети ромски химн и знаме. Химнът е популярната и в България песен "Джелем, джелем". Знамето на организацията е червено колело с 16 спици върху полета в синьо и зелено. Полетата символизират небето и тревата, както и волния чергарски живот на ромите в миналото. Колелото с 16 спици в древна Индия се е наричало "чакра". То присъства в ромското знаме, за да напомня за индийския произход на ромите и дългия път, който са извървели от Индия до Европа.

В последните няколко години датата 8 април се наложи като един от най-почитаните дни сред ромите в България.

Община Брацигово ежегодно отбелязва Международния ден на ромите с различни прояви, които са израз на толерантност, равнопоставеност и уважение.

И тази година в условията на извънредно положение за страната, в съответствие със свободата и демократичните ценности на обществото ни, ние от Община Брацигово споделяме тихия празник на нашата ромска общност и заявяваме, че спечелихме за тях проект към Фонд за Малки Грантове на Програма РОМАКТ. Проектното предложение е скромно, но то ще осигури на 100 души социално слаби и самотни роми хранителни продукти, санитарни материали и предпазни средства и ще увеличи възможностите за дезинфекциране на общите площи в ромските квартали в Брацигово и Исперихово.

На този ден Община Брацигово изразява своята толерантност и уважение към ромската общност в рамките на селищната ни система.


НАДЕЖДА КАЗАКОВА

Кмет на община Брацигово;

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик