Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ ЖИВОТНОВЪДИ!

 

02-03-2020

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ ЖИВОТНОВЪДИ!

    Община Брацигово обявява прием на документи от 02.03.2020г. до 10.03.2020г. за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2020 - 2021г. между правоимащите животновъди, с регистрирани селскостопански животни и животновъдни обекти в съответното землище на територията на Общината, съгласно чл.37и, ал.5 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи.

     Документи се приемат до 17.00 часа на 10.03.2020г. на фронт-офиса в общинска администрация, както следва:

1.      Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал1 от ППЗСПЗЗ  /по образец/;

2.      Приложение 1 /по образец/;

3.      Приложение 2 /по образец/.

 

Формулярите по образец са на разположение на официалната интернет страница на Община Брацигово, както и в стая № 12 в общинска администрация.

 

За повече информация:

Тел: 03552/20-65 /вътр.115/

Ангелина Калинова - младши експерт „Земеделие, гори и води"

 

Изтегли:

ПРИЛОЖЕНИЯ

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик