Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед № РД-636#1/20.11.2020г. на осн. чл.124 от ЗУТ

 

20-11-2020

З А П О В Е Д: 

РД-636#1/20.11.2020г.

 

На основание чл. 124  от ЗУТ, Решение XIII

От Протокол №9/11.11.2020г. на ОбЕСУТ 

          

      Да се изработи ПУП-ПР за  част от кв.92, УПИ XVIII-620, УПИ ХХ-620, УПИ ХIХ-620 и УПИ ХХI- Трафопост и КОО по РП на гр.Брацигово  по означенията върху  приложената скица-проект.            

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА -150дни

      КМЕТ:                /Н.Казакова/  

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик