Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание § 4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ

 

16-11-2020

ИВАНКА АНГЕЛОВА РУСКОВА

                                                                            ГР. ПЛОВДИВ

                                                                                           УЛ. „ КАРДАМ „ №13,

                                                                                   ВХ.А, ЕТ.3, АП. 17

 

                                                                                                             СПАСКА АНГЕЛОВА ДАНЧЕВА

                                                                           ГР. ПЛОВДИВ

                                                                                                                 БУЛ. „ МАРИЦА" №6, ЕТ.3, АП. 11

                                                                                                           

        

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 на основание § 4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ

 

Съобщаваме Ви, че е издадена заповед № РД-527/08.10.2020г. на Кмета на Община Брацигово, с която се възстановява правото на собственост на Н-ци   Ангел Петров Русков, върху новообразуван имот извън стройтелните граници, с номер 366.53, местност "  ТАУШАН БАИР", землище с. Козарско с площ 1000 кв.м. .

                                    

      

 

 

Надежда Казакова

Кмет на община Брацигово

 /Подпис/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик